Sap com li anirà a la seva empresa el 2012?


Segur que s'està preguntant si la seva empresa tindrà beneficis o pèrdues el 2012.

Des de +marge el podem ajudar a planificar des del punt de vista econòmic i financer l'exercici 2012.

Elaborar una previsió detallada, un pla de gestió econòmica i financera de l'exercici, li servirà per exemple per:

  • Anticipar-te a necessitats de tresoreria urgents, per a poder negociar a temps amb la seva entitat bancària si necessités ampliar el crèdit per raons operatives.
  • Conèixer els seus marges, punt mort i altres magnituds econòmiques a priori, per saber si els preus o costos són correctes i poder corregir en cas contrari.
  • Establir un marc per el control de gestió o per el control de costos.
  • Establir objectius, en definitiva gestionar des del punt de vista econòmic i financer la seva empresa.
  • Tenir previsions sobre el resultat de l'empresa de manera professional, ordenada i documentada, per poder presentar-ho a altres socis accionistes, entitats de crèdit, altres inversors con business angels, empreses de capital risc, etc.


A moltes empreses, no es planifica per manca de temps o estructura amb el resultat que això ens porta freqüentment a situacions negatives i àdhuc de difícil resolució quan ja han arribat, o a coses com a que treballem molt i tinguem uns beneficis baixos.

Si plantegem a priori un pla econòmic financer versemblant, podrem àdhuc aconseguir convèncer a inversors o a portadors de finançament, fins i tot amb una previsió de pèrdua, o benefici baix, si el pla preveu la viabilitat del projecte o de l'empresa.

Deixi'ns començar a ajudar-lo /la per a que tingui un bon 2012!.

Demani'ns pressupost sense cap compromís.

Intermón Oxfam i les Pimes per al Desenvolupament
Web certificada per IQUA, servei independent de certificació de qualitat.
Empresa col·laboradora amb el programa TRANSFORMA d'Intermón Oxfam.
Més Marge: C/Sant Dionís 36 2 A, 17190 Salt, Girona, Catalunya, Correu electrònic © Fermí Gallart i Sullà 2001-2008. Economista col·legiat 8492 en el Col·legi de Economistes de Catalunya, N.I.F.: 40307032S
oferim serveis a Barcelona, Girona i a tots els països catalans, consulti'ns sense compromís.
Segell de qualitat IQUA

Principis deontològics de la professió d'Economista publicats pel Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Si vol escoltar com el podem ajudar en la gestió de la seva empresa:

Com el podem ajudar des de Més marge

La seva empresa tindrà Benefici o pèrdua?

Als mitjans: Director financer extern